19

0.00000

Thợ mỏ Trực tuyến

KawPOW

0.00000

Thuật toán

7.16 GH/s

0.00000

Pool Hashrate

10.07 K

0.00000

Mạng Difficulty

717.24 GH/s

0.00000

Mạng Hashrate

0.00000

cuối Khối

612389

0.00000

Khai thác Khối

0.00120 $+1.54%

0.00000

Giá XNA

115%

0.00000

May mắn

1.5%

0.00000

Pool Phí

81

0.00000

Epoch

1.633 GB

0.00000

DAG Kích thước

0.00000

Khối Thưởng

Pool Hashrate

7.16 GH/s

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu256 (4.295G) cho GPU
solo-xna.2miners.com:7070
Hoạt động
2048 (34.36G) cho Nicehash
solo-xna.2miners.com:7171
Hoạt động