Làm thế nào để bắt đầu mining Neurai SOLO trên KawPOW

Chọn máy chủ khai thác của bạn:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu256 (4.295G) cho GPU
solo-xna.2miners.com:7070
Hoạt động
2048 (34.36G) cho Nicehash
solo-xna.2miners.com:7171
Hoạt động
Theo mặc định hoặc nếu nghi ngờ share difficulty để chọn, hãy chọn cái thấp hơn. Chúng tôi khuyên bạn nên chọn share difficulty cao nếu bạn khai thác với hơn 500 GPU. Nếu bạn khai thác bằng Nicehash, bạn nên luôn chọn share difficulty cao. Share difficulty không ảnh hưởng đến phần thưởng thợ mỏ. Đọc thêm.
Để đào XNA coin, hãy chọn thuật toán: KawPOW

Bước 1 - Tạo một ví

Bạn có thể nhận chi trả theo Bitcoin (BTC), Toncoin (TON) hoặc Neurai (XNA). Phí thanh toán trong BTC và TON thấp (dưới 0,2 đô la và 0,02 đô la tương ứng), và phí thanh toán trong XNA cũng rất thấp (miễn phí 0 đô la). Xem qua bài viết Nhận Bitcoin từ Altcoin Mining.

Với số tiền bạn có thể dùng máy tính hoặc ví di động để tạo địa chỉ quy đổi tiền mã hoá.

Bước 2 - Tải xuống phần mềm khai thác

Bắt đầu nhanh - Tải xuống sẵn sàng cho phiên bản của GPU Miner (lưu trữ mật khẩu - 2 thợ mỏ).

Đối với GPU Nvidia, chúng tôi khuyên bạn nên GMiner hoặc là T-Rex.
Đối với GPU AMD, chúng tôi khuyên bạn nên NBMiner hoặc là TeamRedMiner.

Bước 3 - Chỉnh sửa tập tin bat

Sử dụng YOUR_WALLET_ADDRESS mà bạn đã tạo ở Bước 1.
Ví dụ BTC (SegWit): bc1qnkyhslv83yyp0q0suxw0uj3lg9drgqq9c0auzc
Ví dụ BTC (Compatibility): 3GRdnTq18LyNveWa1gQJcgp8qEnzijv5vR
Ví dụ BTC (Legacy): 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa
Ví dụ XNA: NM4EArq331Dx9a2hPKGUDtQQYSmCHJ1eEj
Ví dụ TON: UQDBrSEOIq5X78ghOTQIn6QzjXYrcqPvxpqavMIYC6j_rqBl
Nếu bạn muốn, bạn có thể Thay đổi RIG_ID trong tập tin bat Chỉ định tên của máy đào như bạn muốn nó được hiển thị trong trang thống kê của thợ mỏ. Lĩnh vực này không bắt buộc. Bạn có thể để trống.
Độ dài RIG_ID - Tối đa 32 ký tự. Sử dụng chữ cái, số và ký hiệu tiếng Anh "-" và "_".
Ví dụ: rig-1

Cài đặt cho Công cụ khai thác Rigel:

rigel.exe -a kawpow --coin xna -o stratum+tcp://solo-xna.2miners.com:7070 -u YOUR_WALLET_ADDRESS -w RIG_ID
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác Gminer:

miner.exe --algo kawpow --server solo-xna.2miners.com:7070 --user YOUR_WALLET_ADDRESS.RIG_ID
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác T-Rex:

t-rex.exe -a kawpow -o stratum+tcp://solo-xna.2miners.com:7070 -u YOUR_WALLET_ADDRESS.RIG_ID -p x
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác Team Red Miner:

teamredminer.exe -a kawpow -o stratum+tcp://solo-xna.2miners.com:7070 -u YOUR_WALLET_ADDRESS.RIG_ID -p x
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác Xmrig:

xmrig.exe -a kawpow -o solo-xna.2miners.com:7070 -u YOUR_WALLET_ADDRESS.RIG_ID -p x
pause

Cài đặt cho Công cụ khai thác NBminer:

nbminer.exe -a kawpow -o stratum+tcp://solo-xna.2miners.com:7070 -u YOUR_WALLET_ADDRESS.RIG_ID
pause

Cho thuê giàn máy đào

Đây là pool làm việc với dịch vụ cho thuê dàn máy đào Miningrigrentals.com and Nicehash.com.

Cài dặt cho Miningrigrentals.com:

Name: 2Miners SOLO XNA
Type: KawPOW (RVN)
Pool Host: solo-xna.2miners.com:7070
Workername (-u): YOUR_WALLET_ADDRESS
Password (-p): x

Cài đặt cho Nicehash.com:

Đôi khi Nicehash thoát khỏi bài kiểm tra pool với lỗi en. Đừng lo lắng. Chúng tôi đang làm việc với Nicehash mỗi ngày. 2Miners chính thức được hỗ trợ bởi Nicehash pool. Chỉ cần đi đến và tiến hành đặt hàng.

Custom pool name: 2Miners SOLO XNA
Algorithm: KAWPOW
Stratum hostname or IP: solo-xna.2miners.com
Port: 7171
Username: YOUR_WALLET_ADDRESS
Password: x

Cài đặt kết nối SSL cho người dùng có kinh nghiệm:

Khu vựcShare DiffMáy chủStatus
Châu Âu256 (4.295G)
solo-xna.2miners.com:17070
Hoạt động
2048 (34.36G)
solo-xna.2miners.com:17171
Hoạt động

Nếu bạn không biết kết nối SSL là gì và cách thiết lập nó, hãy sử dụng cài đặt tiêu chuẩn

Hỗ trợ

Telegram

Hỗ trợ cộng đồng 24/7: Hơn 1000 thợ mỏ đang trò chuyện

Telegram

Một nền tảng kiến thức nổi bật cho các thợ mỏ